Jakie elementy powinien zawierać dobry projekt?

Jakie elementy powinien zawierać dobry projekt?

Współpraca z architektem wnętrz składa się z kilku etapów. Bardzo ważne są wstępne rozmowy z klientem, omówienie szczegółów, dokonywanie wstępnych szkiców, wizualizacji, wybór optymalnych rozwiązań funkcjonalnych i estetycznych itd. Zwieńczeniem tych działań jest projekt wykonawczy. W tym wpisie podpowiemy, co taki projekt powinien zawierać.

Inwentaryzacja i pierwsze plany

Chociaż dobry projekt wykonawczy to podstawa, to jednak nigdy nie należy ignorować znacznie wstępnych rozmów i ustaleń z architektem. Na tym etapie bardzo ważne jest zaangażowanie obu stron. Klient powinien otwarcie przedstawiać swoje oczekiwania i potrzeby, gdyż dzięki temu architekt będzie mógł stworzyć najbardziej odpowiadający preferencjom projekt.

Po wstępnych rozmowach odbywa się inwentaryzacja, podczas której architekt ma okazję zebrać wszystkie najważniejsze dane na temat wnętrz. Na tej podstawie tworzony będzie projekt. Podczas inwentaryzacji dokonywane są pomiary, tworzony jest szkic układu pomieszczeń, uwzględniane są wszelkie szczegóły dotyczące poszczególnych pomieszczeń itd.

Half Drawing Sketch Modern Living Room Interior. 3d Render

Praca koncepcyjna

Kolejny istotny etap poprzedzający projekt to praca koncepcyjna, czyli pomysł na aranżację wnętrza. Jest to wstępny plan, który przedstawia architekt wnętrz klientowi. W projekcie koncepcyjnym znajduje się m.in. wizualizacja, opis użytych materiałów, zastosowanych rozwiązań, wstępne rysunki itd. Klient ma szansę zobaczyć nie tylko, jaki będzie rozstaw mebli, ale również proponowany dobór kolorów, oświetlenia, tekstyliów itd.

Kiedy już cała praca koncepcyjna zostanie wykonana, a klient zaakceptuje zaproponowane rozwiązania, architekt może zacząć tworzyć projekt wykonawczy.

Projekt wykonawczy wraz z rysunkami technicznymi

Projekt techniczny to najważniejszy element całego procesu aranżacji wnętrz — zarówno mieszkalnych, jak i użytkowych. Na tym etapie architekt tworzy pełną dokumentację dotyczącą danego pomieszczenia lub całego obiektu. Klient otrzymuje szczegółowe rysunki techniczne wyposażenia wnętrz wraz ze szczegółowymi opisami dotyczącymi zastosowanych rozwiązań. Oprócz tego w projekcie wykonawczym znajdują się też opisy wymiarowe, które pozwolą wykonawcom przeprowadzić niezbędne prace remontowe czy wykończeniowe.